Karta pohledávky

Tento modul vám nabízí přístup ke všem vašim spisům. Spisy jdou velmi snadno spravovat a doplňovat o důležité informace spojené s vývojem kauzy (dokumenty, emaily, kontakty). Díky tomu máte celou agendu neustále k dispozici kdekoli a kdykoli.

 

Karta pohledávky je vlasně souhrnem informací, které jsou k pohledávce evidovány.

Detail pohledávky

Obsahuje detailní informace o historii stavu pohledávky, jejího nastavení, dlužníka a vývoje pohledávky. Součástí je také archív změn, které byly u dané pohledávky provedeny a kdo je provedl.

Možnosti úkonů u jednotlivých pohledávek:

  • Generování listin – Vygenerování tiskových výstupů (výzva, žaloba apod.) vztahujících se k této konkrétní pohledávce.
  • ePR – elektronické podání – Podání návrhu na elektronický platební rozkaz na elektronickou podatelnu justice.
  • Úhrada pohledávky – Obsahuje detailní informace o jednotlivých transakcích ekonomiky pohledávky a rozpis částek přiřazených jednotlivým kategoriím dluhu a jejich zůstatky.
  • Úročení pohledávky – Obsahuje detailní informace o výpočtu úroků pohledávky: z jaké částky, jakou sazbou a za jaké období je vypočítán.
  • Splátkový kalendář – Obsahuje detailní údaje o splátkovém kalendáři a o úhradách jednotlivých splátek

Další parametry v detailu pohledávky:

Hlavní pohledávka Tento parametr umožňuje provázat pohledávku s jinou pohledávkou stejného dlužníka ze stejného balíku pohledávek.
Stav pohledávky Parametr pohledávky, který vyjadřuje aktuální stav v rámci životního cyklu pohledávky.
Datum vzniku Parametr, který se využívá při výpočtu promlčení pohledávky a v žalobách a dalších listinách.
Promlčení Tento parametr může být zadán manuálně nebo automaticky vypočítán.
Způsob úročení Aplikace podporuje zákonné, fixní i proměnlivé metody úročení.
Úroková sazba V případě fixní metody úročení zde zadejte úrokovou sazbu v desetinném formátu
Sazba dalšího úroku Toto pole obsahuje sazbu dalšího úroku (například smluvní pokuta). Další úrok může být pouze fixní.
Zápočet Pořadí kategorií dluhu, ve kterém jsou umořovány platbou.
Karta pohledávky was last modified: 27 července, 2016 by System4u

Kontakt

System4u a.s.
Lidická 48, 602 00, Brno
T: +420 543 210 522
E:
IČ: 26945231
DIČ: CZ26945231

© 2021 System4u, a.s.
Powered by Wordpress

Nahoru
×
Show
Vážení zákazníci, software Advokátní agenda již dále nerozvíjíme, můžeme Vám však doporučit vhodného poskytovatele.
I nadále provozujeme Inkaso pohledávek, kompletně zastřešíme Vaši IT infrastrukturu a o našich dalších službách se více dozvíte na System4u. Kontaktujte nás na info@system4u, rádi Vám pomůžeme.